چهارشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۵, ۲۳:۳۹
 
«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»
    

خبر #UTF از ۳۰ خبر

خبر #UTF از ۳۰ خبر

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و سیاستهای اقتصاد مقاومتیقانون اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی

   این بخش شامل مجموعه قوانین و مقررات مربوط به

موضوعات مدیریت انرژی و همچنین نهادها و تشکیلات

اجرایی مرتبط با این ضوابط می باشد. 

عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
تجدید 102-95 ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ فراخوان
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان بهره وری انرژی ایران - سابا می‌باشد.