شنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۶, ۱۵:۵۰
 
«اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال»
قوانین و مقررات برق و انرژی - بر گرفته از سایت وزارت نیرو

 

عناوین مرتبط  با انرژی

 

قوانین

لایحه قانونی راجع به تأسیس وزارت آب و برق

قانون اجازه قبول عضویت و پرداخت حق عضویت. کنفرانس جهانی نیرو

قانون سازمان برق ایران

قانون اجازه عضویت وزارت آب و برق در کنفرانس. جهانی شبکه های وسیع فشار قوی (سیگره)

قانون احداث تونل مشترک شهری

قانون استفساریه نسبت به (1) تلقی یا عدم تلقی وجوه. دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق. عمومی و (2) بند (ک) تبصره (19) قانون برنامه دوم. توسعه

قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی

ازقانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تشکیل شورای عالی انرژی

از قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

از قانون اصلاح ماده (3) و جدول شماره (4) و (8) قانون. برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه 84 کل کشور

قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها 

اساسنامه

اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر)

آراء وحدت رویه

رأی هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق و جداول محاسبه بهای برق

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 قسمت 3-3-1 تعرفه برق و شرایط عمومی آنها در خصوص انواع مصارف برق

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 43-4 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (الف) ماده (4) تعرفه های برق

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه وزارت نیرو در خصوص افزایش تعرفه برق

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برابطال تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به استان سمنان

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو مصوبات وزارت نیرو در مورد افزایش تعرفه دیماند برق مصرفی اشتراک‌های عمومی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند الف ماده 6 و بند الف ماده 5 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها و ....

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال تعرفه 3 تولید کشاورزی از تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به سالهای 1379 الی 1382

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درمورد ابطال تعرفه شماره3 (تولید کشاورزی) مربوط به استان خراسان مصوب وزارت نیرو

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درمورد ابطال بخشنامه وزارت نیرو در خصوص تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها

تصویب‌نامه

تصویب‌نامه هیئت وزیران در مورد حریم خطوط انتقال وتوزیع نیروی برق

آئین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور (بهره برداری از شن و ماسه)

آیین نامه اجرایی  فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب

تصویبنامه هئیت وزیران در مورد ماده 11 قانون سازمان برق ایران و هزینه روشنائی معابر

تصویبنامه در خصوص نحوه ترخیص تجهیزات ساخت نیروگاه، تولید و انتقال نیروی برق

تصویب نامه در خصوص صادرات برق

تصویب نامه در خصوص شرکتهای مادر تخصصی

تصویب نامه درخصوص تعیین اعضای مجمع عمومی شرکتهای مادر تخصصی

تصویب نامه درخصوص انرژی برق مشمول تعرفه 16/27 کتاب مقررات صادرات و واردات

تصویبنامه درخصوص اعضای مجمع عمومی شرکت‌های مادر تخصصی سازمان تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) 

تصویبنامه راجع به افزایش بهای فرآورده های نفتی

تصویبنامه درخصوص نرخ آب وبرق

تصویبنامه راجع به انتقال بدهی سازمان مدیریت و تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) و شرکتهای سهامی آب و فاضلاب کشور به دولت

تصویب نامه درخصوص افزایش مدت زمان تعرفه برق مناطق گرمسیری در استان هرمزگان

تصویبنامه درمورد تأمین مالی طرح احداث نیروگاه  خورشیدی- حرارتی یزد

تصویبنامه درخصوص تأمین مالی فاز دوم طرح نیروگاه شمال شرق (توس)

آیین نامه ها

آئین‌نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برقدار

آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق

آئین‌نامه تسهیلات و نحوه تبدیل درآمد تولید‌کنندگان.غیردولتی برق به ارز

آئین‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،.انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

آئین‌نامه اجرائی شرایط و تضمین خرید برق موضوع .بند (ب) ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

آئین‌نامه اجرائی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده.121 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آئین‌نامه اجرائی بند (ج) ماده (122) تنفیذی قانون.برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

از آئین‌نامه اجرائی جزء2-5 بند الف تبصره 13 قانون..بودجه سال 1385 کل کشور

الف – سیاست های کلی نفت و گاز
1-      اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.
2-      افزایش ظرفیت تولید صیانت شدة نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور ا ز افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی
3-      افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی
4-      گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی – مهندسی انرژی در سطح بین الملل و ارتقاء فن آوری در زمینه های منابع و صنایع نفت و گاز پتروشیمی
5-      تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امر نفت و گاز در بخش های مجاز قانونی
6-      بهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه با بازارهای داخلی و جهانی
7-      بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی
8-      جایگزینی صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی
ب : سیاست های کلی سایر منابع انرژی
 
1-      ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر با اولویت انرژی های آبی
2-      تلاش برای کسب فن آوری و دانش هسته ای و ایجاد نیروگاههای هسته ای به منظور تأمین سهمی از انرژی کشور به تربیت نیروهای متخصص
3-      گسترش فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی های گداخت هسته ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه
4-      تلاش برای کسب فن آوری و دانش فنی انرژی های نو و ایجاد نیروگاهها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل های سوختی و زمین گرمایی در کشور

برنامه پنجم توسعه با رعایت اصول زیر تهیه و تدوین شده است: 


- دستیابی به جایگاه ترسیم شده برای کشور در سند چشم‌انداز بیست ساله در منطقه 
- تحقق کامل سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری 
- توجه به خطوط راهنمای الگوی اسلامی - ایرانی توسعه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
- عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق و کرامت انسانی، تامین اجتماعی، توزیع مناسب درآمد به دور از فقر، فساد و تبعیض 
- جلب گسترده مشارکت مردم و مردمی کردن حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی 
- ایجاد فضای مناسب برای تحقق جهش بلند اقتصادی و اجتماعی 

 

برنامه پنجم توسعه در قالب الزام‌های سند چشم‌انداز و اهداف مورد نظر آن تهیه شده است، استمرار فعالیت انجام گرفته و در دست انجام، شکوفایی نهضت نرم‌افزاری و برداشتن گام‌های بلند در مسیر دستیابی به جایگاه اول علمی و فنآوری در منطقه، اجرای کامل و کارآمد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، مقررات زدایی، رفع موانع و تشویق مردم به مشارکت گسترده در عرصه‌های مختلف که از چند سال پیش تاکنون جهت‌گیری اصلی دولت بوده است، با شتاب بیشتر و در راستای حرکت به سمت جایگاه اول اقتصادی منطقه از موضوع‌های محوری بوده که شاکله برنامه را متاثر کرده است. 
با تغییر رویکرد از دوره‌های گذشته، سعی شده است تا با نوآوری در برنامه‌ریزی به منظور تحقق دو شاخص پایه‌ای پیشرفت و عدالت و توجه به دین‌باوری و خودباوری و ترسیم الگویی بومی و نقشه اسلامی - ایرانی به منظور حرکت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامی اسوه و شاهد؛ با رویکرد عدالت محوری و مشارکت مردمی در تمام عرصه‌ها با بهره‌مندی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور، برنامه پنج ‌ساله اول دهه پیشرفت و عدالت تهیه و تدوین شده است. 
تحول در ساختار اداری و مدیریتی، به گونه‌ای که در تمام مراحل و بخش‌های برنامه پنجم، اولویت تحول فرهنگی بر مبنای فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و مهندسی فرهنگی لحاظ و مورد اهتمام جدی واقع شود و انتظار می رود بعد از اجرای برنامه پنجم، خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد، رسانه و اداره بر پایه هویت اسلامی و انقلابی متحول شوند و از لحاظ اقتصادی و علمی و فنآوری پیشرو بوده و در روابط با جهان اسلام، الهام بخش و در عرصه روابط بین‌الملل، تعامل سازنده و مؤثری داشته باشیم. 
در فرآیند تهیه و تدوین این برنامه، تلاش شده با آسیب‌شناسی علمی، روند تهیه، تصویب و اجرای برنامه‌های پنج ‌ساله پیشین و استفاده از تجارب به دست آمده در این زمینه، به ابعاد و ملاحظاتی مانند هدفمندی، انسجام و هماهنگی درونی، انطباق با شرایط بومی، شفافیت، عملیاتی بودن، اختصار، انعطاف‌پذیری و ارائه راهکارهای روشن و اجرایی به گونه‌ای جدی و گسترده توجه شود تا سند برنامه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد. 
بدیهی است، تحقق و اجرای برنامه پنج ‌ساله با تدوین و طراحی الگوی توسعه اسلامی - ایرانی نه تنها در گرو عزم ملی و همکاری و هماهنگی قوای سه گانه و مشارکت همه جانبه مردم است بلکه اجرایی کردن آن، بهره گیری از سرمایه و منابع انسانی متعهد به اسلام، وفادار به آرمان‌های انقلاب و اندیشه‌های تابناک امام راحل (ره)، ولایتمدار، عاشق خدمت به ملت با اخلاص، امانتدار، صادق، چابک، با ابتکار و خلاقیت، با تدبیر و حکمت، با رافت و رحمت و با انگیزه و نشاط ضرورت دارد.

 

 لایحه برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران (1389-1393)

به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست‌های مستقیم جبرانی اقدام‌های ذیل را از ابتدای فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست‌های مستیم جبرانی اقدام‌های ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد.
 
 الف: نسبت به قیمت‌گذاری نقت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های عمده فروشی خلیج فارس،اقدام‌ کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشارآسیب‌پذیر
مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها درمصرف انرژی
کمک به گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی (درون‌شهری و برون‌شهری، راه‌آهن و جاده‌ای،تولید خودروهای دوگانه‌سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمت‌های یارانه‌ایبه حمل و نقل عمومی درون شهری
اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوریوسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف‌کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم‌مصرف
 
تبصره 1 : نفت گاز برای تأمین آن بخش کشاورزی با قیمت نفت سفیدیارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد
تبصره 2 : در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هرساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
ب : قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن درصنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج : در انرژی برق از خانوارهای کم‌مصرف حمایت صورت گیرد
تبصره : عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی بهقیمت بدون یارانه (مطابق روال بند ”الفاین ماده) خواهد بود.
د : آیین‌نامه اجرائی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید.
ماده 60 :
            دولت موظف است به منظورتقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، سازوکارهای لازم را جهت گسترش آموزش‌های عمومی و تخصصی محیط زیست، در کلیه واحدهای آموزشی و مراکزآموزش عالی، حمایت از سرمایه‌گذاری‌ در بخش محیط زیست و منابع طبیعی، ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیت‌های زیست محیطی، در دستگاههای اثرگذار بر محیط زیست،تنظیم و برقرار نماید.
ماده 61 :
دولت مکلف است، که در طول برنامه چهارم اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:
الف: طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلوده‌کننده را آغاز نماید. کلیه واحدهای تولیدی،خدماتی و زیربنایی باید بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی‌ها و تخریب‌های خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند. واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند، مشمول ماده (30) ”قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374“ خواهند بود.
ب: به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی، اتخاذ روشی نماید که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوستو مبارزه بیولوژیک، به تدریج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثیرات زیست محیطی را توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
ج: ارائه برنامه مدیریت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که باهمکاری شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها در وهله اول در سه استان مازندران،گیلان و گلستان اجرا شود، به طوری که در پایان برنامه چهارم، جمع‌آوری، حمل و نقل،بازیافت و دفع کلیه پسماندها و روش‌های فنی زیست محیطی و بهداشتی انجام شود. همچنین ضمن تأمین اعتبارات لازم, کلیه شبکه‌ها و تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در دست اجرای استان‌های خوزستان، گیلان، مازندران، گلستان و تهران و شهرهای مراکزاستان‌ها را تکمیل و به مرحله بهره‌ برداری رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام وبا توجه به اولویت‌ به مرحله اجرا برساند
 
62-دولت موظف است:
الف : در طول برنامه چهارم، میزان آلودگی هوای شهرهای تهران،اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش دهد.
            آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ووزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و ترابری وکشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسانده شود.
ب: در طول برنامه چهارم، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده کشور از رده خارج شوند.
ماده 63 :
            دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، بااولویت‌ دریای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدام‌های ضروری همچون: تعیین و آزادسازی حریم، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی پروری، بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسئولیت دستگاههای ذیربط در زمینه سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت،تدوین نماید.
دولت موظف است کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکل ساماندهی نماید که تا پایان برنامه‌چهارم، عقب‌نشینی شصت (60) متر حریم دریا صدرصد (100%) انجام پذیرد.
            آیین‌نامه اجرایی اینماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی کشور، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، نیرو و عندال لزوم سایر دستگاههای ذیربط و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 64 :
            سازمان حفاظت محیطزیست، مکلف است:
الف: در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویت‌دار ازابتدای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،آیین‌نامه اجرایی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران برساند. کلیه دستگاههای ذیربط، رسانه‌های دولتی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی می‌باشند.
ب: نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع‌رسانی وارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذیربط مکلف‌اند در تدوین و اجرایی نمودناین نظام همکاری نمایند.
ماده 65 :
            دولت موظف است نسبت بهتدوین اصول توسعه پایدار بوم شناختی، به ویژه در الگوهای تولید و مصرف ودستورالعمل‌های بهینه‌سازی مربوطه اقدام نماید. دستگاههای مرتبط موظف به رعایت اصول و دستورالعمل‌های مذکور در طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی خود می‌باشند.
ماده 66 :
            کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف‌اند،جهت کاهش اعتبارات هزینه‌ای دولت، اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیست، برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل: مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه وتجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمان‌ها و وسایل نقلیه)، طبق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید، اقدام نمایند.
ماده 67 :
الف) برنامه مدیریت زیست بومی در زیست‌بوم‌های حساس، به ویژه دریاچه ارومیه، تهیه و به مرحله اجرا درمی‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاریسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسانند.
ب) به منظور جلوگیری از شکار بی‌رویه و نابودی تنوع‌زیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذیربط درنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذکور، تعداد سلاح‌های شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز تا پایان برنامه چهارم اقدام نماید.
 • تهیه وتدوین معیارها ومشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات ، فرایندها و سیستمهای مصرف کننده بهترتیبی که کلیه مصرف کنندگان وتولید کنندگان این تجهیزات و فرایندها ملزم به رعایتاین مشخصات و معیارها باشند.
 • تنظیم برنامه فصلی ساعت کار کارخانه ها و صنایع توسط وزارتخانه های ذیربط به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماههایی که دارای حداکثرمصرف هستند کاهش یابد و سیاستهای تشویقی برای مصرف کنندگان در غیر ساعات اوج مصرف اعمال کرد
 • تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساختساختمانها در بخش دولتی و غیر دولتی به منظور پرهیز ازاتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روشهای تشویقی در مورد ساختمانهای موجود برای بکارگیری استانداردهای مصرف انرژی
 • دولت مکلف است به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو همه ساله شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را اعلام نماید.
 • تعیین مشخصات فنی و معیارها در مورد سیستمها و تجهیزات انرژی بر
 • تعیین و اعمال تعرفه های سود بازرگانی و عوارض برای وارد کنندگان و تولید کنندگان خارج ازمعیارمصرف
 • تنظیم ساعت کار اصناف توسط وزارت بازرگانی
 • تنظیم برنامه فصلی کار کارخانجات
 • تدوین و اجرای ضوابط لازم به منظور اعطای تسهیلات مالی
 • تخصیص2/0% درصد درامدحاصل از فروش حاملهای انرژی به منظور تحقیقات بهینه سازی مصرف انرزی
 • تهیه وتنظیم مقررات وضوابط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در ساختمانها
 • اختصاص بخشی از کتب درسی مدارس و دانشگاهها به بهینه سازی مصرف انرژی
 • تهیه ضوابط تشکیل واحدهای مدیریت انرژی در صنایع بالای 5 مگاوات برق یا 5000 متر مکعب نفت
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) می‌باشد.