چهارشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۶, ۱۳:۱۲
 
«اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال»

 

شرکت خدمات انرژی شرکتی از نوع خدماتی‌‌ مهندسی که در کلیه بخش‌های مصرف کننده انرژی، طرح‌های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی،اجرا و تأمین مالی می‌کند و با تضمین حصول سطح مشخصی از کارآیی انرژی و برعهده گرفتن مخاطرات پروژه، سهم خود را از محل صرفه‌جویی انرژی تأمین می‌کند.

این شرکت‌ها از طریق مفهوم انجام پروژه بر اساس میزان پیشرفت و قراردادِ مبتنی بر عملکرد از سایر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات انرژی نظیر شرکت‌های مشاوره و یا تامین کننده قطعات متمایز می‌شوند. این بدان معناست که پرداخت پول به شرکت خدمات انرژی مستقیما وابسته به میزان انرژی صرفه‌جویی شده است. خدمات انرژی شامل ممیزی، مدیریت، تامین قطعات، و خدمات پشتیبانی نظیر گرمایش فضاها می‌شود. به عبارت دیگر شرکت‌های خدمات انرژی در مورد کاهش مصرف انرژی تضمین‏های لازم را ارائه می‌دهند و ممکن است در تامین مالی پروژه نیز مشارکت داشته باشند.

مراحل اصلی در فرآیند اجرای پروژه‌‏‏ها‏‏ی شرکت‌‏‏ها‏‏ی خدمات انرژی را می‌توان به شرح زیر بیان نمود:

1.     ممیزی انرژی با هدف سرمایه‌گذاری: ممیزی انرژی مجموعه اقداماتی است که برای شناسایی، چگونگی مقادیر و موقعیت‏‏ها‏‏ی مصرف انرژی در یک فعالیتیافرآیند، انجام و طی آن فرصت‏‏ها‏‏ و امکانات صرفهجویی انرژی مشخص می‏شود و مورد ارزیابی قرار میگیرد.

2.     تعیین روش‌‏‏ها‏‏ی امکان‌پذیر برای بهینه‌سازی مصرف انرژی: پس از بررسی و مطالعه مصارف و کلیه پتانسیل‏‏‏ها‏‏ی موجود در بهینه‏سازی مصرف انرژی، روش‏‏ها‏‏ و راهکار‏‏ها‏‏ی مناسب تعیین و ارائه می‏گردد.

3.     تعریف پروژه: در‏این مرحله با توجه به کارآمدی راهکار‏‏ها‏‏، پروژ‏‏ها‏‏ی مناسب با خواسته‏‏‏ها‏‏ و منافع متقاضی جهت مدیریت انرژی تعریف می‌گردد.

4.     تضمین نتایج اجرای اقدامات بهینه‌سازی: پس از تعریف پروژه با توجه به مطالعات صورت گرفته و راهکار‏‏ها‏‏ی پیشنها‏‏د شده، میزان صرفه‏جویی قابل حصول تضمین می‌گردد.

5.     بررسی و تضمین رعایت مقررات و استاندارد‏‏ها‏‏: رعایت استاندارد‏‏ها‏‏ و قوانین در طول اجرای پروژه بررسی و کنترل می‌شود.

6.     تهیه تجهیزات و نصب آن‏‏ها‏‏: تجهیزات مناسب اندازهگیری و یا مورد نیاز جهت کاهش مصرف (از جمله دستگاه‏‏ها‏‏ی کاهنده و یا تجهیزات کم مصرف جهت جایگزینی و غیره)تهیه و نصب می‌شود.

7.     مدیریت پروژه: در طول پروژه تمامی ارکان از جمله نیروی انسانی اجرای پروژه، آمار تولید، میزان مصارف، وضعیت دستگاه‏‏ها‏‏، زمان پیشرفت کار و غیره کنترل می‌شود.

8.     تعمیر و نگهداری تجهیزات در طول مدت قرارداد: در طول مدت قرارداد چنانچه تجهیزی نیاز به تعمیر و یا تنظیم داشته باشد شرکت موظف به بررسی و رفع اشکالات احتمالی آن خواهد بود. علاوه بر این شرکت خدمات انرژی متعهد می‌شود در طول قرارداد، آموزش‏‏ها‏‏ی لازم را به تیم نگهداری بدهد تا پس از اتمام قرارداد بتواند نگهداری کل تجهیزات را در دست بگیرند.

9.     اندازه‌گیری میزان صرفه‌جویی بطور پیوسته: میزان صرفه‌جویی به طور پیوسته کنترل و اندازه‌گیری می‌شود.

10.  تامین منابع مالی: تامین منابع مالی و سرمایه گذاری جهت اجرای پروژه با توجه به نوع قرارداد میان متقاضی و شرکت به طور معمول توسط خود شرکت، اخذ وام از شخص ثالث و یا توسط کارفرما انجام می‌شود.

تامین مالی چنین پروژههایی یا از محل داراییهای داخلی شرکت خدمات انرژی (تامین مالی به وسیله شرکت خدمات انرژی) و یا به وسیله مشتری و با پشتوانه صرفهجویی‏های انجام شده بعد از انجام پروژه (تامین مالی توسط کاربر نهایی/مشتری)انجام می‌گیرد. روش دیگر، تامین مالی به وسیله عامل سوم است (TPF) که در آن منابع مالی و اعتباری به وسیله بانک یا موسسات اعتباری به شرکت خدمات انرژی و یا به مشتری ارائه میشود. در روش تامین مالی خارج از ترازنامه یا تامین مالی غیر تخصیصی، تامینکنندگان مالی در طول پروژه مالک تجهیزات هستند. این امر برای مشتریان خصوصی و دولتی بسیار مفید است چرا که دیون آنهابهعنوانهزینه‏های عملیاتی در نظر گرفته میشوند لذا امتیاز استقراض آنها کاهش نمی‌یابد.

مدل‏های متعددی برای قراردادهای مبتنی بر عملکرد وجود دارد: در یک نوع، مدل بین صرفه‏جویی‏های مشترک و ضمانت شده تفاوت قائل میشود. در مدل اشتراک صرفه‏جویی‏ها، منافع حاصل از صرفه‏جویی با درصد مشخصی برای مدت زمان مشخصی بین شرکت خدمات انرژی و مشتری تقسیم میشود و شرکت خدمات انرژی کاهش معینی در هزینههای انرژی را تضمین میکند. در مدل صرفه‏جویی تضمین شده، شرکت خدمات انرژی کاهش مشخصی در میزان مصرف انرژی را تضمین می‏نماید. در این مدل شرکت خدمات انرژی ریسک اجرای پروژه را بر عهده می گیرد اما تامین مالی برعهده مشتری قرار می‏گیرد (از محل داراییهای شخصییا استقراض). بنابراین این مدل بر مبنای تامین مالی توسط کاربر نهایییا عامل ثالث طراحی شده است. در این روش نرخ بهره بسیار پایین‏تر بوده و امکان سرمایه‏گذاری بیشتر فراهم میشود اما در مدل اشتراک صرفه‏جویی شرکت خدمات انرژی متقبل ریسک‏های مالی نیز میگردد.

شکل 1 زنجیره خدمات، مدل‌های تجاری و محصولات شرکت‌های خدمات کارایی انرژی را نشان می‌دهد.

زنجیره خدمات، مدل‌های تجاری و محصولات شرکت‌های خدمات کارایی انرژی 

شکل 1- زنجیره خدمات، مدل‌های تجاری و محصولات شرکت‌های خدمات کارایی انرژی

 

مقالات و فایل های مرتبط

بررسی نقش و الزامات فعالیت شرکتهای خدمات انرژی در کشور (متن کامل) بررسی نقش و الزامات فعالیت شرکتهای خدمات انرژی در کشور (متن کامل)

بررسی نقش و الزامات فعالیت شرکتهای خدمات انرژی در کشور (فایل ارائه) بررسی نقش و الزامات فعالیت شرکتهای خدمات انرژی در کشور (فایل ارائه)

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) می‌باشد.