جمعه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷, ۰۷:۱۰
 
«اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال»
1- تاریخچه تاسیس واحد کالیبراسیون
اندازه­گیری، هسته اصلی فرآیندهای آزمون می­باشد. تضمین کیفیت اندازه گیری در فرآیندهای مذکور با حذف یا به حداقل رساندن خطاهای ناشی از تجهیزات آزمون و شرایط محیطی موثر بر آزمون حاصل می گردد. صحت و دقت اندازه­گیری، شاخص هایی می باشند که در حصول اطمینان از صحت نتایج اندازه­گیری نقش حیاتی را دارا می باشند. کالیبراسیون تجهیزات و قابلیت ردیابی آنها به موسسات و استانداردهای بین المللی صحت و دقت اندازه­گیری تجهیزات و اعتبار آنها را تضمین نموده و در به حداقل رساندن خطاهای ناشی از تجهیزات سهم بسزایی دارد.
بر اساس بند 5 استاندارد ایزو 17025 که نظام کیفیت آزمایشگاه ملی صرفه جویی انرژی بر آن اساس می باشد، کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و جزء الزامات این استاندارد می باشد. لذا آزمایشگاه ملی صرفه­جویی در سال 82 خرید تجهیزات کالیبراسیون و راه­اندازی بخش کالیبراسیون را دستور کار خود قرار داد و واحد کالیبراسیون پس از تجهیز بصورت کامل برای اولین بار در سال 83 مورد تایید صلاحیت شرکت DAP آلمان برای انجام کالیبراسیون های داخلی واحدهای خود قرار گرفت.
2- شرح فعالیتهای واحد کالیبراسیون
فعالیتهای واحد کالیبراسیون آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد:
 
1-      کالیبراسیون دما
2-      کالیبراسیون فشار
3-      کالیبراسیون رطوبت
4-      کالیبراسیون پارامترهای الکتریکی
 
3- گستره کاری واحد کالیبراسیون
آزمون
نوع آزمون
محدوده اندازه گیری
1
دما
سنسورهای مقاومتی
-45°C to 650°C
سنسورهای ترموکوپل
-45°C to 1000°C
سنسورهای مایع در شیشه
-25°C to 102°C
2
رطوبت
-
10% rh to 90% rh
3
فشار
Deadweight tester
1 bar to 700 bar
4
پارامترهای الکتریکی
Wavetek- fluke 9100 
Dc Voltage: Zero to ±1050v
Ac Voltage: Zero to 1050v,10Hz to 100kHz
Dc Current: Zero to ±20A(up to 1000A via current coil)
Ac Current: Zero to ±20A(up to 1000A via current coil)10 Hz- 30kHz
Dc Power: 1 mW to 20kW(Up to 1MW via current coil)
Ac Power: 1 mW/mVAR to 20kW/kVAR(Up to 1MW via current coil)
Resistance: Zero to 400MΩ
Conductance: 2.5 nS to 2.5 mS
Capacitance: 500pF to 40mF
Frequency: 0.5Hz to 10MHz
Duty cycle: 0.05% to 99.95%
Pulse width: 0.30μs to 1999.99ms
Logical level and pluse: TTL, CMOS and ECL
Waveforms: sine, square, triangle, trapezoil and impulse
Phase: ±180˚
Insulation Resistance
Resistance: 100kΩ to 2GΩ
Voltage(measured): Zero to 1350 V
Current (derived): 1μA to 2.3mA
Continuity
Resistance: Zero to 4kΩ
Voltage: Zero to 10v
Current(derived): 100 mA to 350mA
Thermocouples: -250˚C to +2320˚C
RTD: -200˚C to +850˚C
Oscilloscope- Leveled sine wave:10Hz to 600MHz( with option 600)
Oscilloscope- Markers:2ns to 5s

 

 

 

4- لیست تجهیزات واحد کالیبراسیون

 

الف)  تجهیزات کالیبراسیون دما 

نام دستگاه
مدل
کد تجهیز
شماره سریال
1
ترموکوپل
K
LCYP11
526901-02
2
ترموکوپل
K
LCYP16
526901-01
3
ترموکوپل
K
LCYP15
526901-03
4
ترموکوپل
J
LCYP17
526902-01
5
ترموکوپل
J
LCYP14
526901-03
6
ترموکوپل
J
LCYP19
526902-02
7
ترموکوپل
T
LCYP18
526903-02
8
ترموکوپل
T
LCYP13
526902-03
9
ترموکوپل
T
LCYP24
526902-01
10
ترموکوپل
N
LCYP12
526161-01
11
کوره کالیبراسیون
ATC-320
LCYP09
520870-00115
12
کوره کالیبراسیون
CTC-1200A
LCYP10
522703-00015
13
کالیبراتور دما الکتریکال
MC5
LCYP08
-
14
ترمومتر مایع در شیشه
-
LCYP05
-
15
ترمومتر مایع در شیشه
-
LCYP06
-
16
ترمومتر مایع در شیشه
-
LCYP07
-
17
ترمومتر مایع در شیشه
-
LCYP04
-
18
ترمومتر مایع در شیشه
STOCK
LCYP03
-
19
وان کالیبراسیون
RE212
LCYP02
B04009
20
وان کالیبراسیون
UB30JL
LCYP01
C02001
21
خنک کننده کمکی
DLK45
LCYP21
B05003
22
نمایشگر دما و رطوبت
Testo454
LCYP22
06040273
23
سنسور دما و رطوبت
Testo454
LCYP25
-
24
سنسور دما  مقاومتی مرجع
STS 100A901
LCYP23
525346-03
25
سنسور دما ترموکوپل نوعK
Testo 905
LCYW01
0560.9051
26
سنسور دمای محیط
-
LCYN01
-
27
سنسور دمای محیط
-
LCYN02
-
28
سنسور دمای محیط
-
LCYN03
-
29
سنسور دمای محیط
-
LCYN04
-
30
سنسور دمای محیط
-
LCYN05
-
31
نمایشگر دما
AMETEK
LCYP26
9829000
32
سنسور دمای مرجعPT
STS 100 A
AMETEK
LCYP27
571861-01
33
سنسور مرجع ترموکوپل نوع S
AOIP
LCYP28
015

ب)  تجهیزات کالیبراسیون پارامترهای الکتریکی

نام دستگاه
مدل
کد تجهیز
شماره سریال
1
کالیبراتور پارامتر الکتریکی
Fluke 9100
LCZP01
854447850
2
پاورمتر
Hioki 3167
LCZP02
-
 
ج)تجهیزات کالیبراسیون رطوبت
نام دستگاه
مدل
کد تجهیز
شماره سریال
1
Hygropalm
Hygroplam3
LCXP03
26833078
2
سنسور رطوبت 1
Hygrocilp
LCXP02
30082137
3
سنسور رطوبت 2
Hygrocilp
LCXP07
47565010
4
چمبر کالیبراسیون رطوبت
Hygrogen2
LCXP01
-
5
سنسور رطوبت
Testo 454
LCXP04
06369741
6
نمایشگر دما ورطوبت
Testo454
LCXP05
0560.4540
7
چمبر رطوبت
Wapatron H-100L
LCXP06
-
 

د) تجهیزات کالیبراسیون فشار 

 

نام دستگاه
مدل
کد تجهیز
شماره سریال
1
کالیبراتور فشار
DWT-H2200-1
LCPP02
58872
2
کالیبراتور فشار
MC5
23738
3
پمپ فشار
PGM
LCPP03
11623
4
پمپ فشار هیدرولیکی
PGXH
LCPP04
189938
5
Vacuum cal. Pump beamex
PGM
LCPP09
11623
6
رابط مایع به مایع DWT
 
LCPP05
-
7
رابط مایع به گاز DWT
 
LCPP06
-
8
گیج فشار
WIKA
LCPP07
Z7009KP
9
سنسور اختلاف فشار
Testo 521
LCPP08
012515401608

 

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) می‌باشد.