یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۶, ۲۱:۱۲
 
«اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال»

تعریف ممیزی انرژی :

تعریف اول: ایجاد مطالعه امکان سنجی و به کمیت درآوردن ورودی­های مختلف انرژی و جریان داخلی یک تأسیسات و یا سیستم در خلال زمانی معین

تعریف دوم : شناسایی وضعیت موجود از طریق مطالعه اسناد و مدارک انرژی و اندازه­گیری و ترسیم وضعیت مطلوب از طریق ارائه فرصت­های صرفه­جویی انرژی

تعریف سوم : مجموعه اقداماتی است که برای شناسایی، مقادیر و موقعیت­های مصرف انرژی در یک فعالیت و یا فرآیند انجام و طی آن فرصت­ها و امکانات صرفه­جویی انرژی مشخص شده و مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

هدف ممیزی انرژی :

تعیین راه حل­هایی برای کاهش مصرف انرژی ( کاهش شاخص­های مصرف ویژه انرژی ) و کاهش هزینه­های انرژی

سطوح ممیزی انرژی :

- ممیزی انرژِی قدم زنانه ( ابتدایی ) -Walk Through Audit

هدف از این نوع ممیزی­ها برآورد مقدار و هزینه هر یک از انواع حامل­های انرژی در یک تاسیسات، فرآیند یا سیستم می­باشد. این ممیزی­ها سریع بوده و برای تعیین پتانسیل پروژه طراحی شده­اند. ممیزی­ها و  مساحی­های دقیقتر انرژی را می­توان در صورت لزوم بعدا به کار  گرفت. ممیزی­های ابتدایی در آغاز درگیر دریافت اطلاعات از قبوض انرژی و خواندن کنتورها برای یک مقطع زمانی خاص هستند که اغلب به آخرین سال مالی مربوط می­شود. در این مرحله تکمیل پرسشنامه­های عمومی انرژی انجام می­شود.

- ممیزی کوتاه انرژی (هدف گذاری شده ) Short Audit-

ممیزی­های انرژی هدف­گذاری شده اغلب از ممیزی­های ابتدایی منجر می­شوند. آنها اطلاعات و تحلیل دقیق از پروژه­های خاص هدف­گذاری شده تدارک می­کنند. ممیزی­های هدف­گذاری شده (کوتاه مدت) درگیر مساحی­های دقیق اقلام مورد هدف و تحلیل جریانات انرژی بر و هزینه­های مرتبط با این اهداف می­شوند.

- ممیزی جامع انرژی -Full Audit

ممیزی انرژی جامع نوعی از ممیزی است که کلیه تجهیزات و فرآیندها و ماشین­آلات انرژی­بر مورد مطالعه دقیق و مدت­دار قرار می­گیرد و آنالیز تلفات و صرفه­جویی ها و هزینه­ها به صورت کامل محاسبه شده و استخراج می­گردند.

بررسی عملکرد تجهیزات ماشین­آلات و بیان جزئیات ، میزان انرژی مصرفی، موازنه جرم و انرژی، تکنیکهای
مدیریت بار، تراز مصرف انرژی، شبیه­سازی و در نهایت تجزیه و تحلیل کارآیی انرژی کلیه کارخانه و مصرف کنندگان انرژی الکتریکی و حرارتی در این نوع ممیزی انرژی مورد بررسی قرار می­گیرند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) می‌باشد.