شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶, ۰۹:۴۲
 
«اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال»
کتاب ها
جستجوی کتابها:
صرفه جویی انرژی در سیستم های حرارتی
مولف: سعید امانی، محمد باقری، احمد رضا توکلی، محمد تقی زیاری و مطلب میری
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۸۸
مبانی صرفه جویی و اصول مدیریت انرژی (وزارت نیرو- سابا)
صرفه جویی انرژِی در سیستم های الکتریکی
مولف: حسین بهرامی، محمد علی شفیع زاده، محمودرضا قهارپور، غلامرضا کبریایی طبری و کیان نجف زاده
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۸۸

صرفه جویی انرژِی در سیستم های الکتریکی  

مبانی صرفه جویی و اصول مدیریت انرژی
مولف: کامبیز رضاپور - محمد حسن زربخش
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۸۸

 

مبانی صرفه جویی و اصول مدیریت انرژی (وزارت نیرو- سابا)

 

تخلیه دیگ بخار
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 12  

استفاده اقتصادی از الکتریسیته در صنعت
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 7  

استفاده اقتصادی از گرم کننده ها در مراکز صنعتی و تجاری
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴
فایلهای کتب 1  
ممیزی انرژی برای صنعت
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 6  

کنترلها و صرفه جویی انرژی
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴
فایلهای کتب 3  
هوای فشرده و مصرف انرژی
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴
فایلهای کتب 4  
استفاده اقتصادی از دیگهای بخار با سوخت زغال سنگ
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب10  

استفاده اقتصادی از دیگهای بخار با سوخت نفت
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 9  

ضخامت اقتصادی عایقها برای لوله های آب داغ
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 13  

هزینه های بخار و صرفه حویی در سوخت
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴
فایلهای کتب 14  
بازیافت حرارت از مایع حاصل از میعان ، فلاش بخار و بخار
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 17  

عایق کاری تاسیسات فرایند و بهره وری سوخت
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 16  

بخار
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 22  

تاسیسات تبرید صنعتی طراحی با هدف بهره وری انرژی
مولف: سازمان بهره وری انرژی ایران
ناشر: وزارت نیرو – سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۸

فایلهای کتب 18  

راهنمای کاهش هزینه های مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی و سیستم های محرک
مولف: سازمان بهره وری انرژی ایران
ناشر: وزارت نیرو – سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۸
فایلهای کتب 23  
عایق های حرارتی
مولف: سعید امانی - عبدالرضا کرباسی
ناشر: وزارت نیرو – سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۳

فایلهای کتب 30  

مقدمه ای بر سیستم های تولید مشترک برق و حرارت
مولف: مطلب میری - غلامرضا بیاتی محمد حسن زربخش
ناشر: وزارت نیرو – سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۳

فایلهای کتب 24  

تعداد نمایش:
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) می‌باشد.