یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۶, ۲۱:۱۰
 
«اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال»
بروشورها
جستجوی کتابها:
گزارش حمایت های مالی ازطریق طرح یارانۀ سود تسهیلات و وجوه اداره شده
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۶

گزارش حمایت های مالی ازطریق طرح یارانۀ سود تسهیلات و وجوه اداره شدهگزارش حمایت های مالی ازطریق طرح یارانۀ سود تسهیلات و وجوه اداره شده
بازیافت مواد و وسایل اداری
ناشر: توانیر- سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازیافت مواد و وسایل اداری

چگونه هزینه برق محل کار خود را کاهش دهیم(بخش تجاری)
ناشر: توانیر - سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۸۸
بروشور چگونه هزینه برق محل کار خود را کاهش دهیم(بخش تجاری) 

چگونه برق را بهتر مصرف کنیم
ناشر: توانیر - سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۸۸
بروشور چگونه برق را بهتر مصرف کنیم 

صرفه جویی انرژی با لامپ فلورسنت T8 راندمان بالا
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۸۹
صرفه جویی انرژی با لامپ فلورسنت T8 راندمان بالا 

مدیریت انرژی از طریق ایجاد انگیزه در کارکنان
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۸۲
مدیریت انرژی از طریق ایجاد انگیزه در کارکنان 

ارتقاء بهره وری از طریق تعمیر و نگهداری مؤثر تجهیزات
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۸۸
ارتقاء بهره وری از طریق تعمیر و نگهداری مؤثر تجهیزات 

آشنایی با برچسب انرژی
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۸۶
بروشور آشنایی با برچسب انرژی

آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در مدارس (ویژه معلمان مقطع راهنمایی)
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۸۳
آموزش بهینه سازی مصرف انرژِی (راهنمایی) 
آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در مدارس (ویژه معلمان مقطع ابتدایی)
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۸۳
بروشور آموزش بهینه سازی مصرف انرژی (ابتدایی) 

یخچال و فریزر
ناشر: توانیر - سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۰
توصیه هایی برای بهینه سازی مصرف انرژی در یخچال و فریزر 

طرح یارانه سود تسهیلات
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۳
طرح یارانه سود تسهیلات 
روشنایی
ناشر: توانیر - سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۰
مدیریت مصرف انرژی در بخش اداری تجاری - روشنایی 

مصرف درست انرژی در خانه با مشارکت همگانی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۵
مصرف درست انرژی در خانه با مشارکت همگانی 
ماشین لباسشویی
ناشر: توانیر - سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۰
توصیه هایی برای بهینه سازی مصرف انرژی در ماشین لباسشویی 

کولرهای آبی و گازی
ناشر: توانیر - سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۰
توصیه هایی برای بهینه سازی مصرف انرژی در کولرهای آبی و گازی 

برچسب مصرف انرژی در ماشین لباسشویی
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۸۷
بروشور24
برچسب مصرف انرژی در پخچال و فریزرهای خانگی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۸
بروشور23
آموزش مدیران انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۷
بروشور22
سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۵
بروشور20
سازمان بهره وری انرژی ایران-فنی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۹
بروشور20
برچسب مصرف انرژی در کولر آبی
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۷۸
بروشور19
آزمایشگاه ملی صرفه جویی انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۸
بروشور18
بهینه سازی مصرف انرژی در مدارس
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۳
بروشور17
مدیریت مصرف انرژی در صنایع نساجی
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۸
بروشور16
شاخص های انرژی در صنعت لاستیک(تایر و تیوب)
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۱
بروشور15
بهبود کارایی انرژی در صنعت ریخته گری
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۹
بروشور14
مدیریت مصرف و بهبود کارایی انرژی در صنعت آجر ماشینی و بلوک سفالی
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۲
بروشور13
محیط زیست و انرژی
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۲
بروشور12
مدیریت مصرف انرژی در صنایع آلومینیوم
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۹
بروشور11
اقدامات انجام شده در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانه سیمان هگمتان
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۱
بروشور10
اقدامات انجام شده در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در مجتمع کارخانه های شیر پاستوریزه پگاه تهران
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۱
بروشور9
بهبود کارایی انرژی در صنعت قند
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۱
بروشور8
مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی تبریز
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۳

مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی تبریز 

شاخص های انرژی در صنعت چوب و کاغذ
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۱
بروشور4 
اقدامات انجام شده در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانه پارس متال
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۱
بروشور3
اقدامات انجام شده در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانجات شیشه آبگینه
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۱
بروشور2
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) می‌باشد.