پنج شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷, ۰۴:۳۷
 
«اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال»
طرح بهسامان در مدارس

طرح آموزشی  بهسامان با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ استفاده بهینه از انرژی در بین  دانش آموزان و آشنا ساختن آنها با مفاهیم و راهکارهای اساسی در استفاده بهینه از انرژی و لوازم انرژی بر خانگی از مهرماه  سال تحصیلی 1377 توسط سابا در مدارس اجرا گردیده است، در این طرح مباحث آموزشی از طریق تدریس در کلاس ، سخنرانی، توزیع کتب و بروشور و ابزار آموزشی در طول یکسال تحصیلی به دانش آموزان مدارس منتقل می شود. قابل ذکر است که طرح بهسامان بر طبق 8 سرفصل آموزشی شامل موارد ذیل  در قالب فعالیت­های آموزشی مستقیم (حضور مربی در کلاس های تحت پوشش) و غیر مستقیم در مدارس اجرا گردیده است.

1- ضرورت بهینه­سازی مصرف انرژی و آشنایی با انرژی و انواع آن

2- آشنایی با راهکارهای بهینه­سازی مصرف انرژی در وسایل انرژی بر خانگی

3- آشنایی با برچسب مصرف انرژی و فواید آن

4- انرژی و محیط زیست

5- آشنایی با پیک مصرف برق

6- نحوه تولید برق

7- آشنایی با ساختار کنتور برق و نحوه محاسبه هزینه فیش برق

8- آشنایی با لامپ کم مصرف

 

آمار فعالیت

از آغاز سال تحصیلی 1377 تا پایان سال 1395 طرح آموزشی بهسامان در 1091 مدرسه در شهرهای تهران، زنجان، قزوین، بندرعباس، جزیرۀ قشم، بوشهر، رشت، زاهدان، اصفهان، شیراز، اهواز، شاهین شهر، میمه، شهرکرد، یزد، مشهد، لار، فسا و گچساران و ساری اجرا شده و 246909 نفر دانش ­آموز تحت پوشش این طرح قرار گرفته­ اند.

جدول آمار تعداد مدارس و دانش آموزان تحت پوشش طرح بهسامان(1091 مدرسه و 246909 دانش آموز)
عنوانتعداد مدارستعداد دانش آموزانشهر
سال 773318150تهران
سال 783117050تهران
سال 794524750تهران
سال 805321150زنجان ، قزوین
سال 81503000بندرعباس ، جزیره قشم
سال 82125633بوشهر
سال 83624800رشت ، زاهدان
سال 84502019اصفهان
سال 85854671اصفهان ، شیراز
سال 86---
سال 871206000شیراز ، اهواز ، اصفهان ، مشهد
سال 88805000تهران ، شاهین شهر ، میمه
سال 8911625000شهرکرد
سال 9222790000یزد، مشهد، ساری
سال 93503604فسا، لار
سال 948016082گچساران
سال 95کرمان- خمینی شهر
مجموع1091246909/////////////////
دوره تربیت مربی بهسامان

این دوره آموزشی به منظور گسترش طرح بهسامان در مدارس کشور با هدف آشنا سازی مربیان و معلمان مدارس با اهداف و نحوه اجرای طرح بهسامان در مدارس از سال 1382 تا پایان سال 1395 برگزار گردیده است. دوره آموزشی  تربیت مربی بهسامان به مدت 16 ساعت در 2 روز برای معلمان مدارس اجرا می شود. در این دوره­ها مباحثی چون هدفهای آموزشی طرح بهسامان، برنامه ریزی و نحوه اجرای طرح و ارزشیابی طرح بهسامان، وضعیت انرژی در ایران و جهان، آشنایی با بر چسب مصرف انرژی، آموزش و پرورش و تکنیک های تغییر نگرش، راهکارهای استفاده بهینه از وسایل خانگی و آشنایی با پیک مصرف برق توسط مدرسین برای شرکت کنندگان تدریس می گردد و شرکت کنندگان به صورت کاربردی و عملی با روشهای اجرای طرح بهسامان در سه حیطه شناختی،عاطفی و رفتاری آشنا می شوند و ابزارهای آموزشی قابل استفاده در اجرای طرح مذکور نیز به آنها معرفی می شود. ضمناً در خاتمه هر دوره آزمونی توسط پرسشنامه ای شامل 25 سوال 4 جوابی از دروس آموزش داده شده از افرادیکه در این دوره ها شرکت کرده اند به عمل می آید و به افرادیکه در 2 روز دوره حضور داشته اند و نمره قبولی را از آزمون کسب کرده اند، گواهینامه دوره تربیت مربی بهسامان به مدت 16 ساعت اعطا می شود.

 

آمار فعالیت

از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1395 تعداد 57 دورۀ آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت مدیران، مربیان و معلمان مدارس در شهرهای ساری (2)، اراک، بوشهر، رشت، زاهدان، اهواز، لار، لامرد، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد (2)، همدان، بندرعباس، یزد (2)، کرمان، سبزوار، ساوه، بیرجند، بجنورد، کاشان، گلپایگان، شهرکرد، تفرش، چابهار، میبد، سنندج، تربت­ حیدریه، جزیرۀ قشم، قاین، شاهین­شهر، فسا، لار، گچساران، خمینی شهر (2) و دهاقان برگزار شده است و تعداد 5039 نفر معلم با مباحث این دورۀ آموزشی آشنا و موفق به اخذ گواهینامه شده­ اند.

جدول دوره‌های آموزش تربیت مربی بهسامان (جمعاً 57 دوره آموزشی - 5039 نفـــر)
عنوانتعداد دوره برگزار شدهمکان های برگزار شدهتعداد نفرات آموزش دیده
سال 13823ساری، اراک، بوشهر89 نفر
سال 13834رشت، زاهدان، اهواز(2 مورد)170 نفر
سال 13848لار، لامرد، اصفهان، رشت، اراک، شیراز، تبریز، مشهد581 نفر
سال 13853شیراز، اراک، بندرعباس226 نفر
سال 13867رشت(2 مورد)، یزد، شیراز، بدرعباس، کرمان، اهواز890 نفر
سال 138719ساوه، بوشهر، سبزوار، بیرجند، کاشان، شهرکرد، اهواز، بجنورد، تفرش، گلپایگان، زاهدان، چابهار، یزد، میبد، سنندج، تربت حیدریه، جزیره قشم، همدان(2مورد)1689 نفر
سال 13882قاین، شاهین شهر204 نفر
سال 13891شهرکرد250 نفر
سال 13923ساری- یزد- مشهد370 نفر
سال 13932فسا، لار500 نفر
سال 13941گچساران240 نفر
سال 13954خمینی شهر (2 مورد)- دهاقان- گلپایگان770 نفر
جمع کل57 دوره آموزشی35 شهر5039 نفر
ارزیابی و اثر بخشی طرح بهسامان در مدارس

            در این خصوص دو ارزشیابی توسط دفتر روابط عمومی سابا در سال های تحصیلی 79-78 و 81-80 جهت تعیین اثربخشی اجرای طرح فرهنگی و آموزشی بهسامان در مدارس شهر تهران صورت گرفته است تا مجریان طرح بتوانند ارزشیابی لازم را در خصوص مطلوب بودن یا نبودن فعالیت های مذکور به عمل آورند و هم نتایج حاصل از ارزشیابی سال 81 را با سال 79 مقایسه نمایند. لذا داده های حاصل از اندازه گیری پژوهش های فوق با استفاده از نرم افزارهای آماری Pss s ، Excell ، Pe2 تجزیه و با روش های آماری مانند آزمون مجذور خی، جدول توافقی، آزمون t برای مقایسه دو میانگین مستفل، تحلیل واریانس، آزمون شفه، نمودار اثر تعاملی و روش  همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که با توجه به نتایج حاصله از هر دو ارزشیابی و اثرگذاری مثبت طرح در افزایش آگاهی، انگیزش، شناخت و تغییر رفتار صرفه جویی انرژی که گروههای آزمایشی تحت پوشش طرح ( گروههای آموزش دیده) را از گروههای کنترل ( آموزش ندیده) متمایز می نماید و استناد به نتایج کلی آن، بیانگر تغییر گروه تحت پوشش، کاهش مصرف انرژی و اجرای موفق طرح است می توان موارد زیر را استنباط نمود.

1)اجرای طرح بهسامان، شناخت دانش آموزان را در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی افزایش می دهد.

2)اجرای طرح بهسامان به افزایش انگیزه دانش آموزان در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی کمک می کند.

3)اجرای طرح بهسامان آگاهی دانش آموزان را در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی افزایش می دهد.

4)اجرای طرح بهسامان رفتار دانش آموزان را در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی تغییر و بهبود می بخشد.

5)اجرای طرح بهسامان نگرش دانش آموزان را در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی تغییر می دهد.

6)اجرای طرح بهسامان توجه  دانش آموزان را به ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی عمیق تر می کند.

7)اجرای طرح بهسامان علاقه و مسئولیت پذیری دانش آموزان را نسبت به ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی افزایش می دهد.

8)اجرای طرح بهسامان مسئولین مدارس را نسبت به بهینه سازی مصرف انرزی حساس می نماید.

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) می‌باشد.