شنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۶, ۲۰:۰۹
 
«اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال»
تفاهم نامه ها
تفاهم نامه همکاری مشترک بین سابا وستادمحیط زیست وتوسعه پایدارشهرداری تهران-24/8/1395
تفاهم نامه همکاری بین آزمایشگاه ملی صرفه جویی انرژی ایران و شرکت تولیدی آبشار منعقدگردید. اردیبهشت ماه 1394
تفاهم نامه همکاری دوجانبه بین سازمان بهره وری انرژی ایران ومرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهادکشاورزی- مورخ 2/2/1394
تفاهم نامه همکاری دوجانبه بین سابا وانجمن صنایع لوازم خانگی ایران-مردادماه 1393
تفاهم نامه همکاری چهارجانبه بین ساباو سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و ستاد بهینه سازی انرژی ومحیط زیست وسازمان مدیریت صنعتی منعقدگردید.
تفاهم نامه دو جانبه همکاری بین سازمان بهره وری انرژی ایران و شرکت انتشاراتی فنی ایران - مورخ 1393/4/21
تفاهم نامه همکاری بین سازمان بهره وری انرژی ایران وجشنواره ملی بهره وری منعقدگردید.
تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین سازمان بهره وری انرژی ایران با شرکت شهرکتهای صنعتی استان تهران ومجتمع سراسری هیت های امناء شهرکهای صنعتی استان ها- مورخ: 3/12/1392
تفاهم نامه همکاری بین سازمان بهره وری انرژی ایران وسازمان فنی وحرفه ای کشور- مورخ 14/12/1391 منعقد گردید.
تفاهم نامه همکاری دوجانبه بین سازمان بهره وری انرژی ایران وشرکت مدیریت تولید برق شازند
تفاهم نامه همکاری های علمی پژوهشی،آموزشی فی مابین سازمان بهره وری انرژی ایران و دانشگاه الزهراء (س)- مورخ 27/4/1391
تفاهم نامه همکاری علمی وآموزشی فی مابین سازمان بسیج مهندسین وسازمان بهره وری انرژی ایران مورخ 14/4/1391
تفاهم نامه همکاریهای علمی- تحقیقاتی فیمابین معاون پژوهش وفناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیروسازمان بهره وری انرژی ایران-مورخ 30/2/1391
تفاهم نامه همکاری دوجانبه بین ساباو انجمن لوازم خانگی ایران منعقد گردید.
تفاهم نامه همکاری بین سابا ودفترفنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشوردرخصوص همکاری درتوسعه آموزش مدیریت ، بهینه سازی ، بهره وری انرژی منعقد گردید-مورخ 9/9/1390
تفاهم نامه همکاری بین سابا وانجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بهره برداری ونگهداری نیروگاههای کشور
تفاهم نامه همکاریهای علمی پژوهش،آموزشی فیمابین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی وسازمان بهره وری انرژی ایران منعقد گردید
تفاهم نامه فعالیت های آموزشی ومشاوره بین سابا وموسسه تحقیقات وآموزش مدیریت وزارت نیرو- مورخ 11/5/ 1390مبادله گردید
تفاهم نامه همکاری علمی- تحقیقاتی بین دانشگاه صنعتی شریف وسازمان بهر ه وری انرژی ایران مورخ: 9/5/1390
تفاهم نامه همکاری بهینه سازی مصرف انرژی زیر بخش آب وخاک وصنایع بین سازمان بهر ه وری انرژی ایران ومعاونت آب وخاک وصنایع وزارت جهاد کشاورزی مورخ 13/4/1390
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) می‌باشد.