شنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۶, ۱۵:۵۹
 
«اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال»
اهم وظایف دفتر

 

 

 

-  برنامه ریزی ، هدایت و نظارت برانجام مطالعات جامع انرژی در نیروگاههای حرارتی کشور با هدف افزایش راندمان، کاهش مصرف داخلی و توان افزایی؛

 

-   برنامه ریزی ، تعریف پروژه و نظارت بر اجرای پروژه های اجرایی جهت بهبود کارایی در نیروگاه های حرارتی؛

 

-   تدوین استانداردها و تعیین شاخص های مرتبط با کارایی انرژی و مصرف داخلی در نیروگاه ها؛

 

-   برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر پروژه های اجرایی مربوط به بکارگیری فن آوری ذخیره سازی انرژی؛

 

-  برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر پروژه های اجرایی مرتبط با بکارگیری فن آوری های تولید انرژی (حرارتی والکتریکی) از زباله (نیروگاه های زباله سوز) و مدیریت اجرایی پروژه های ذیربط در مقیاس نیروگاه های متداول و مقیاس کوچک؛

 

-  سیاست گذاری و برنامه ریزی بر اساس مطالعات صورت گرفته، تخصص و تجربیات کارشناسان و ارتباط بامشاوران به منظور بهینه سازی انرژی در نیروگاه های حرارتی؛

 

-   استقرار سیستم های مدیریت انرژی در نیروگاه های حرارتی؛

 

-  برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر پروژه های اجرایی مرتبط با بکارگیری فن آوری های تولید انرژی حرارتی و الکتریکی از طریق بازیافت حرارت در نیروگاه های حرارتی و مدیریت اجرایی پروژه های ذیربط در مقیاس نیروگاه های متداول؛

 

-   برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر پروژه های اجرایی مرتبط بامدیریت مصرف آب در نیروگاه های حرارتی؛

 

-  برنامه ریزی،هدایت و نظارت بر پروژه های مطالعاتی و اجرایی مرتبط بابکارگیری فن آوری های تولید پراکنده، واحدهای تولید همزمان برق و حرارت (CHP)و توربین های انبساطی؛

 

- نظارت بر عملکرد واحدهای جلب مشارکت (در راستای توسعه مولد مقیاس کوچک)در شرکت برق منطقه ای و توزیع نیروی برق.

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) می‌باشد.