شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۶, ۲۱:۴۳
 
«اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال»

معرفی طرح

عنوان طرح: طرح افزایش کارایی تولید در نیروگاههای بخاری و گازی

شماره طبقه­بندی طرح: 40601065

نوع طرح: غیرانتفاعی

 

حدود 85 درصد از انرژی الکتریکی مصرفی در کشور توسط نیروگاههای حرارتی تامین می شود. با توجه به اهمیت بهبود و ارتقای کارایی در بخش تولید برق، طرح افزایش کارائی تولید در نیروگاههای بخاری و گازی با اهداف کمی "امکان سنجی افزایش ظرفیت و افزایش ظرفیت تولید به میزان 600 مگاوات" تعریف و از سال 1379 شروع شده است.

این طرح دارای چهار پروژه با عناوین زیر می باشد:

     (1) احداث نیروگاه بادی؛

    (2) افزایش راندمان و ظرفیت تولید واحدهای حرارتی

    (3) مطالعه و اجرای سیستم ذخیره سرما در ساختمان های نمونه؛

    (4) تولید پراکنده.

        

از ابتدای طرح تا پایان سال مالی 1393، میزان اعتبار هزینه شده در قالب سه پروژه 2، 3 و 4 در حدود 400 میلیارد ریال می­باشد که علاوه بر نتایج کیفی، دستاوردهای علمی و دانش فنی از پروژه­های مطالعاتی و امکان­سنجی، منجر به افزایش توان حدود بیش از 300 مگاوات در پروژه های اجرائی نیروگاهی شده است. براین اساس شاخص عملکرد طرح افزایش کارائی در نیروگاههای بخاری و گازی در مقایسه با هزینه لازم برای نیروگاه­های جدیدالاحداث  بسیار کم است. با توجه به میزان اعتبار تخصیص داده شده عملاً افزایش توان به میزان 600 مگاوات غیر قابل تحقق بوده و برای دستیابی به بخش باقیمانده هدف به میزان 300 مگاوات، با توجه به مطالعات صورت گرفته و تجربیات حاصله در سال های قبل، تخصیص 580 میلیارد ریال در طی یک  برنامه 5 ساله مورد نیاز می باشد.

فهرست پروژه های مطالعاتی از سال 1387 تاکنون

 

عنوان پروژه

شرح کلی پروژه

اهداف کیفی

ممیزی انرژی نیروگاههای بخاری شهید منتظری اصفهان، منتظر قائم و بیستون

بررسی نقاط اتلاف انرژی و اگزرژی در سیکل نیروگاه ها

ارائه راهکارهای بهبود راندمان، کاهش مصرف داخلی و تلفات

امکان سنجی روشهای کاهش مصرف آب در نیروگاههای بحرانی/نیمه بحرانی کشور

امکانسنجی کاهش مصرف آب در شبکه نیروگاهی کشور

تدوین دستورالعمل اجرایی جهت مدیریت مصرف آب در نیروگاهها

مطالعه امکان سنجی اجرای سیستم DCS در دو نیروگاه بعثت و منتظر قائم

مطالعه امکان سنجی اجرای سیستم DCS در دو نیروگاه

افزایش قابلیت اطمینان سیستم های کنترل در نیروگاهها

نصب فلومتر گاز و اندازه گیری ارزش حرارتی نیروگاه رامین

نصب فلومتر گاز، کروماتوگراف و نرم افزار محاسبه راندمان

ایجاد امکان اندازه گیری لحظه ای راندمان

ممیزی انرژی نیروگاههای بخاری شهید رجائی، شازند، مفتح و بعثت

بررسی نقاط اتلاف انرژی و اگزرژی در سیکل نیروگاه ها

ارائه راهکارهای بهبود راندمان، کاهش مصرف داخلی و تلفات

سیستم مدیریت انرژی در نیروگاه بخاری شهید رجائی

تهیه نرم افزار مدیریت انرژی در نیروگاه ها و پیاده سازی

مدیریت انرژی و پایش مستمر وضعیت نیروگاه

سیستم مدیریت انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی قم

تهیه نرم افزار مدیریت انرژی در نیروگاه ها و پیاده سازی

مدیریت انرژی و پایش مستمر وضعیت نیروگاه

امکان سنجی مطالعات خنک سازی هوای ورودی در واحدهای گازی کشور

تهیه اطلس خنک کاری در واحدهای گازی کشور

تعیین تکنولوژی خنک سازی در اقلیم های مختلف

مطالعات Re- Rating در نیروگاه‌های گازی (واحدهای F5 و F9)

مطالعات Re- Rating در واحدهای F5 و F9

برآورد پتانسیل افزایش تولید توان در توربین های F5 و F9

ممیزی انرژی نیروگاههای رامین اهواز، بخاری تبریز و گازی کرافت لوشان

بررسی نقاط اتلاف انرژی و اگزرژی در سیکل نیروگاه ها

ارائه راهکارهای بهبود راندمان، کاهش مصرف داخلی و تلفات

استقرار سیستم مدیریت انرژی نیروگاه شازند، ترکیبی یزد و تبریز

ارائه نرم افزار جدید با انعکاس نظرات سابا

مدیریت انرژی و پایش مستمروضعیت نیروگاه

پایش وضعیت سوخت مصرفی نیروگاه‌ها

مطالعه کیفیت سوخت مصرفی 21 نیروگاه حرارتی

بررسی نوسانات کیفیت سوخت نیروگاهها در فصول سال

امکان سنجی انواع روشهای خنک سازی هوای ورودی توربین گازی نکا

بررسی و شبیه سازی روش های متداول خنک سازی هوای ورودی

انتخاب روش مناسب فنی و اقتصادی خنک کاری

مطالعات افزایش راندمان و کاهش آلودگی صوتی نیروگاه گازی شیراز

انجام مطالعات CFD یک واحد فیات

ارائه راهکار جهت افزایش راندمان و کاهش آلایندگی صوتی

امکان سنجی استفاده از مه­پاش رادیانور در برج­های خنک کن

افزایش راندمان  برج خنک کن

ارائه راهکارهای بهبود راندمان، کاهش مصرف داخلی و تلفات

استفاده از فناوری هیت پایپ در نیروگاه های حرارتی

افزایش راندمان و نیروگاههای  حرارتی

ارائه راهکارهای بهبود راندمان، کاهش مصرف داخلی و تلفات

طراحی و ساخت سیستم کوپل ترمواکوستیک عامل محرکه و سردساز

افزایش راندمان و نیروگاههای  حرارتی

ارائه راهکارهای بهبود راندمان، کاهش مصرف داخلی و تلفات

تهیه طرح بهینه­سازی و افزایش کارایی کشور با هدف افزایش راندمان و ظرفیت عملی

افزایش راندمان و نیروگاههای  حرارتی

ارائه راهکارهای بهبود راندمان، کاهش مصرف داخلی و تلفات

”انجام مطالعات و تهیه معیارهای راندمان و آلاینده های زیست محیطی نیروگاه های حرارتی و انطباق آن با استاندارد“

افزایش راندمان و نیروگاههای  حرارتی

ارائه راهکارهای بهبود راندمان، کاهش مصرف داخلی و تلفات

 

 

 

فهرست پروژه های اجرایی از سال 1387 تاکنون

 

عنوان پروژه

عنوان فعالیت

میزان بهبود

MW

نصب سیستم خنک کاری هوای ورودی

در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی

اجرای سیستم فاگ در در دو واحد گازی (یک بلوک ترکیبی)

41

بازسازی بویلر نیروگاه بندر عباس

تعویض لوله های سوپر هیت یک واحد نیروگاه

10

نصب سیستم خنک کاری هوای ورودی

در نیروگاه سیکل ترکیبی منتظر قائم

اجرای سیستم فاگ در دو واحد گازی (یک بلوک ترکیبی)

22

نصب سیستم خنک کاری هوای ورودی

در نیروگاه گازی زاهدان

اجرای سیستم فاگ در یک واحد گازی

2.6

نصب سیستم خنک کاری هوای ورودی

در نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

اجرای سیستم فاگ در دو واحد گازی (یک بلوک ترکیبی)

24

نصب سیستم خنک کاری هوای ورودی

در نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

اجرای سیستم مدیا در دو واحد گازی (یک بلوک ترکیبی)

26

بازسازی بویلر نیروگاه بندر عباس

تعویض لوله های ری هیت یک واحد نیروگاه

27

نصب سیستم خنک کاری هوای ورودی

در نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

اجرای سیستم فاگ در دو واحد گازی (یک بلوک ترکیبی)

24

نصب سیستم خنک کاری هوای ورودی

در نیروگاه گازی زاهدان

اجرای سیستم فاگ در سه واحد گاز ی

7.8

نصب سیستم خنک کاری هوای ورودی

در نیروگاه سیکل ترکیبی منتظر قائم

اجرای سیستم فاگ در دو واحد گازی (یک بلوک ترکیبی)

22

نصب سیستم خنک کاری هوای ورودی

در نیروگاه سیکل ترکیبی قم

اجرای سیستم فاگ در دو واحد گازی (یک بلوک ترکیبی)

25

نصب سیستم خنک کاری هوای ورودی

در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی

اجرای سیستم فاگ در در دو واحد گازی (یک بلوک ترکیبی)

27

نصب سیستم خنک کاری هوای ورودی

در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

اجرای سیستم فاگ در در دو واحد گازی (یک بلوک ترکیبی)

26

نصب سیستم خنک کاری هوای ورودی

در نیروگاه گازی زاهدان

اجرای سیستم فاگ در دو واحد گاز ی

5.2

نصب سیستم خنک کاری هوای ورودی

در نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

اجرای سیستم مدیا در دو واحد گازی (یک بلوک ترکیبی)

24

مجموع

313.6

 

  

سایر پروژه های اجرایی:

عنوان پروژه

شرح کلی پروژه

اهداف کمی / کیفی

نصب فلومتر گاز و اندازه گیری ارزش حرارتی نیروگاه شهید رجائی

نصب فلومتر گاز، کروماتوگراف و نرم افزار محاسبه راندمان

ایجاد امکان اندازه گیری لحظه ای راندمان

استقرار سیستم مدیریت انرژی در نیروگاه نکا

استقرار نرم افزار در نیروگاه

امکان مدیریت انرژی و پایش مستمر وضعیت نیروگاه

نصب فلومتر گاز و اندازه گیری ارزش حرارتی نیروگاه اسلام آباد

نصب فلومتر گاز، کروماتوگراف و نرم افزار محاسبه راندمان

ایجاد امکان اندازه گیری لحظه ای راندمان و پارامترهای سوخت

توسعه سیستم تصفیه خانه آب نیروگاه زاهدان

اجرای تصفیه آب تامین آب دمین

اجرای تصفیه خانه تامین

 آب دمین

 

 

فهرست پروژه های در دست اجرا

                           عنوان پروژه عنوان فعالیت

نصب سیستم خنک کاری هوای ورودی

در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی

اجرای سیستم فاگ در در دو واحد گازی (یک بلوک ترکیبی)

نصب سیستم خنک کاری هوای ورودی

در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

اجرای سیستم فاگ در در دو واحد گازی (یک بلوک ترکیبی)

توسعه سیستم تصفیه خانه آب

نیروگاه شهید رجایی

اجرای تصفیه خانه تامین آب دمین

تعویض FD FAN نیروگاه شازند

کاهش مصرف داخلی نیروگاه

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) می‌باشد.