یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۶, ۲۱:۰۷
 
«اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال»
پروژه های مطالعاتی لامپ کم مصرف

 

اسامی لامپ های کم مصرف غیراستاندارد وارداتی اسامی لامپ های کم مصرف غیراستاندارد وارداتی - سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی

مطالعات بکارگیری گسترده لامپ کم مصرف - مطالعه و بررسی کلی درخصوص لامپهای CFL و مشخصات رفتاری و کاربردهای آن - سازمان بهره وری انرژی ایران - 22/10/89 مطالعات بکارگیری گسترده لامپ کم مصرف - مطالعه و بررسی کلی درخصوص لامپهای CFL و مشخصات رفتاری و کاربردهای آن - سازمان بهره وری انرژی ایران 

مطالعات بکارگیری گسترده لامپ کم مصرف - مطالعه وبررسی آماری میزان و چگونگی تولید واستفاده از لامپهای CFL در سایرکشورهای جهان  - سازمان بهره وری انرژی ایران - 22/10/89 مطالعات بکارگیری گسترده لامپ کم مصرف - مطالعه وبررسی آماری میزان و چگونگی تولید واستفاده از لامپهای CFL در سایرکشورهای جهان - سازمان بهره وری انرژی ایران 

مطالعات بکارگیری گسترده لامپ کم مصرف - بررسی اثرات لامپهای کم مصرف CFL بر انسان و محیط زیست  - سازمان بهره وری انرژی ایران - 22/10/89 مطالعات بکارگیری گسترده لامپ کم مصرف - بررسی اثرات لامپهای کم مصرف CFL بر انسان و محیط زیست - سازمان بهره وری انرژی ایران 

مطالعات بکارگیری گسترده لامپ کم مصرف - روشهای مهار آثار جانبی نامطلوب بکارگیری گسترده لامپهای کم‌مصرف  - سازمان بهره وری انرژی ایران - 22/10/89 مطالعات بکارگیری گسترده لامپ کم مصرف - روشهای مهار آثار جانبی نامطلوب بکارگیری گسترده لامپهای کم‌مصرف - سازمان بهره وری انرژی ایران

مطالعات بکارگیری گسترده لامپ کم مصرف - بررسی اثرات لامپهای کم مصرف CFL بر مکان مورد استفاده  - سازمان بهره وری انرژی ایران - 22/10/89 مطالعات بکارگیری گسترده لامپ کم مصرف - بررسی اثرات لامپهای کم مصرف CFL بر مکان مورد استفاده - سازمان بهره وری انرژی ایران

مطالعات استفاده گسترده از لامپ کم مصرف - سازمان بهره وری انرژی ایران مطالعات استفاده گسترده از لامپ کم مصرف - سازمان بهره وری انرژی ایران

آشنایی با لامپ کم مصرف - شرکت نورگستر آشنایی با لامپ کم مصرف - شرکت نورگستر

خلاصه گزارش اندازه گیری پرتوهای ماوراء بنفش خلاصه گزارش اندازه گیری پرتوهای ماوراء بنفش لامپ های کم مصرف

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) می‌باشد.