یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۶, ۲۱:۰۴
 
«اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال»
LED و تکنولوژی های جدید روشنایی

استاندارد 1-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 1: الزامات عمومی و آزمونها استاندارد 1-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 1: الزامات عمومی و آزمونها

استاندارد 1-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 1: لامپ های LED با کلاهک GU5.3 ، GU10، E27، E14 استاندارد 1-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 1: لامپ های LED با کلاهک GU5.3 ، GU10، E27، E14

استاندارد 2-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 2: لامپ های LED لوله ای با کلاهک G5 و G13 استاندارد 2-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 2: لامپ های LED لوله ای با کلاهک G5 و G13

استاندارد 3-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 3: چراغ های LED خیابانی استاندارد 3-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 3: چراغ های LED خیابانی

استاندارد 4-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 4: نورافکن های LED استاندارد 4-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 4: نورافکن های LED

« کلیه این استانداردها ازطریق سایت سازمان ملی استاندارد به نشانی www.isiri.org نیز قابل دریافت می باشند »

**************************************************

جابگزینی LED بجای هالوژن - سازمان بهره وری انرژی ایران مطالعات جابگزینی LED بجای هالوژن - سازمان بهره وری انرژی ایران

بررسی فنی و اقتصادی اولیه طرح جایگزینی لامپهای هالوژن با لامپهای LED در مراکز و کاربری های تجاری - سازمان بهره وری انرژی ایران بررسی فنی و اقتصادی اولیه طرح جایگزینی لامپهای هالوژن با لامپهای LED در مراکز و کاربری های تجاری - سازمان بهره وری انرژی ایران

مطالعه کاربرد انواع LED/OLED بعنوان منبع تامین نور مصنوعی - سازمان بهره وری انرژی ایران مطالعه کاربرد انواع LED/OLED بعنوان منبع تامین نور مصنوعی - سازمان بهره وری انرژی ایران

مطالعه ساختار و استفاده از LED در چراغهای روشنایی - بخش اول - سازمان بهره وری انرژی ایران مطالعه ساختار و استفاده از LED در چراغهای روشنایی - بخش اول - سازمان بهره وری انرژی ایران

مطالعه ساختار و استفاده از LED در چراغهای روشنایی - بخش دوم - سازمان بهره وری انرژی ایران مطالعه ساختار و استفاده از LED در چراغهای روشنایی - بخش دوم - سازمان بهره وری انرژی ایران

 

گزارش اصلاح سیستم روشنایی سالن کنفرانس سابا گزارش اصلاح سیستم روشنایی سالن کنفرانس سابا - شهریورماه 1390

مطالعه میدانی فنی- مهندسی و اقتصادی استفاده از چراغ‌های LED مطالعه میدانی فنی- مهندسی و اقتصادی استفاده از چراغ های LED - شهریورماه 1390

مشخصات فنی و شرایط ارزیابی نورافکن های LED - بازبینی 2 - آذرماه 1390 مشخصات فنی و شرایط ارزیابی نورافکن های LED - بازبینی 2 - آذرماه 1390

مشخصات فنی و شرایط ارزیابی چراغهای LED تیپ فلورسنتی - بازبینی 2 - آذرماه 1390 مشخصات فنی و شرایط ارزیابی چراغهای LED تیپ فلورسنتی - بازبینی 2 - آذرماه 1390

مشخصات فنی و شرایط ارزیابی چراغهای LED تیپ هالوژنی - بازبینی 2 - آذرماه 1390 مشخصات فنی و شرایط ارزیابی چراغهای LED تیپ هالوژنی - بازبینی 2 - آذرماه 1390

مشخصات فنی و شرایط ارزیابی چراغهای LED خیابانی - بازبینی 2 - آذرماه 1390 مشخصات فنی و شرایط ارزیابی چراغهای LED خیابانی - بازبینی 2 - آذرماه 1390

خلاصه نقشه راه روشنایی کشور در دوره برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی خلاصه نقشه راه روشنایی کشور در دوره برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) می‌باشد.