جمعه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷, ۰۷:۲۷
 
«اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال»
خلاصه گزارش سمینارها و کارگاه ها

سمینار آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 - نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی ایران - خانم مهندس خضرایی سمینار آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 - نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی ایران - خانم مهندس خضرایی
سمینار آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 - پیشرفت‌های چندساله اخیر فناوری LED در صنعت روشنایی - آقای دکتر صیرفی سمینار آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 - پیشرفت‌های چندساله اخیر فناوری LED در صنعت روشنایی - آقای دکتر صیرفی
سمینار آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 - قسمت 1: الزامات عمومی و آزمون‌ها - خانم مهندس حصاری سمینار آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 - قسمت 1: الزامات عمومی و آزمون‌ها - خانم مهندس حصاری
سمینار آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 - قسمت 2 - بخش 1 و 2: تیپ هالوژنی و فلورسنتی - آقای مهندس حنیفی سمینار آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 - قسمت 2 - بخش 1 و 2: تیپ هالوژنی و فلورسنتی - آقای مهندس حنیفی
سمینار آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 - قسمت 2 - بخش 3 و 4: تیپ خیابانی و نورافکنی - خانم مهندس باقری سمینار آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 - قسمت 2 - بخش 3 و 4: تیپ خیابانی و نورافکنی - خانم مهندس باقری

** جهت مشاهده پرسش و پاسخ سمینار آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED می توانید به بخش "سوالات متداول" در پایگاه دانش روشنایی مراجعه نمایید **

سمینار روشنایی پارک ها - مورخ 10/7/91 - انواع پارک ها و نکات کلیدی در روشنایی آنها - خانم مهندس حصاری

سمینار روشنایی پارک ها و فضاهای سبز - مهرماه 1391 - انواع پارک ها و نکات کلیدی در روشنایی آنها - خانم مهندس حصاری

سمینار روشنایی پارک ها - مورخ 10/7/91 - گونه های نورپردازی در بوستان ها - آقای مهندس مصلحی سمینار روشنایی پارک ها و فضاهای سبز - مهرماه 1391 - گونه های نورپردازی در بوستان ها - آقای مهندس مصلحی
سمینار روشنایی پارک ها - مورخ 10/7/91 - اصول و قواعد علمی استفاده از LED در فضای سبز و پارک ها - آقای دکتر صیرفی سمینار روشنایی پارک ها و فضاهای سبز - مهرماه 1391 - اصول و قواعد علمی استفاده از LED در فضای سبز و پارک ها - آقای دکتر صیرفی

سمینار چشم انداز آینده LED در روشنایی و نورپردازی - روند توسعه بازار روشنایی LED - آقای دکتر عبائیانی - تیرماه 1391 سمینار چشم انداز آینده LED در روشنایی و نورپردازی - تیرماه 1391 - روند توسعه بازار روشنایی LED - آقای دکتر عبائیانی 
سمینار چشم انداز آینده LED در روشنایی و نورپردازی - برنامه عملکردی 20 ساله - خانم مهندس حصاری - تیرماه 1391 سمینار چشم انداز آینده LED در روشنایی و نورپردازی - تیرماه 1391 - برنامه عملکردی 20 ساله - خانم مهندس حصاری

سمینار EPCF - آذرماه 1390 - مدلی برای بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد سرمایه گذاری بخش خصوصی - خانم مهندس حصاری سمینار EPCF - آذرماه 1390 - مدلی برای بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد سرمایه گذاری بخش خصوصی - خانم مهندس حصاری

سمینار استفاده از نور روز جهت روشنایی فضاهای داخلی - آبان ماه 1390 - بهره گیری از روشنایی روز در ایران، از آغاز تا امروز (بخش اول) - آقای مهندس مصلحی سمینار استفاده از نور روز جهت روشنایی فضاهای داخلی - آبان ماه 1390 - بهره گیری از روشنایی روز در ایران، از آغاز تا امروز (بخش اول) - آقای مهندس مصلحی
سمینار استفاده از نور روز جهت روشنایی فضاهای داخلی - آبان ماه 1390 - بهره گیری از روشنایی روز در ایران، از آغاز تا امروز (بخش دوم) - آقای مهندس مصلحی سمینار استفاده از نور روز جهت روشنایی فضاهای داخلی - آبان ماه 1390 - بهره گیری از روشنایی روز در ایران، از آغاز تا امروز (بخش دوم) - آقای مهندس مصلحی
سمینار استفاده از نور روز جهت روشنایی فضاهای داخلی - آبان ماه 1390 - بهره گیری از روشنایی روز در ایران، از آغاز تا امروز (بخش سوم) - آقای مهندس مصلحی سمینار استفاده از نور روز جهت روشنایی فضاهای داخلی - آبان ماه 1390 - بهره گیری از روشنایی روز در ایران، از آغاز تا امروز (بخش سوم) - آقای مهندس مصلحی
سمینار استفاده از نور روز جهت روشنایی فضاهای داخلی - آبان ماه 1390 - نور روز و معماری ساختمان (بخش اول) - آقای مهندس حنیفی سمینار استفاده از نور روز جهت روشنایی فضاهای داخلی - آبان ماه 1390 - نور روز و معماری ساختمان (بخش اول) - آقای مهندس حنیفی
سمینار استفاده از نور روز جهت روشنایی فضاهای داخلی - آبان ماه 1390 - نور روز و معماری ساختمان (بخش دوم) - آقای مهندس حنیفی سمینار استفاده از نور روز جهت روشنایی فضاهای داخلی - آبان ماه 1390 - نور روز و معماری ساختمان (بخش دوم) - آقای مهندس حنیفی

نتایج نظرسنجی سمینار چالشها و فرصت های لامپ کم مصرف نتایج نظرسنجی سمینار چالشها و فرصت های لامپ کم مصرف - مردادماه 1390

کارگاه دستورالعملهای آموزش و بهره برداری از روشنایی معابر - دستورالعمل آموزش - 2/3/90 کارگاه دستورالعملهای آموزش و بهره برداری از روشنایی معابر - خردادماه 1390 - دستورالعمل آموزش مشاوران، پیمانکاران، بهره برداران و مدیران درخصوص روشنایی معابر
کارگاه دستورالعملهای آموزش و بهره برداری از روشنایی معابر - دستورالعمل بهره برداری - بخش اول - 2/3/90 کارگاه دستورالعملهای آموزش و بهره برداری از روشنایی معابر - خردادماه 1390 - دستورالعمل بهره برداری از سیستمهای روشنایی معابر - بخش اول
کارگاه دستورالعملهای آموزش و بهره برداری از روشنایی معابر - دستورالعمل بهره برداری - بخش دوم - 2/3/90 کارگاه دستورالعملهای آموزش و بهره برداری از روشنایی معابر - خردادماه 1390 - دستورالعمل بهره برداری از سیستمهای روشنایی معابر- بخش دوم

طرح اصلاح روشنایی سابا - جلسه توجیهی شرح خدمات مشاوران شرکت های توزیع - مورخ 20/01/90 طرح اصلاح سیستم روشنایی - جلسه توجیهی شرح خدمات مشاوران شرکت های توزیع - فروردین ماه 90

کارگاه روشنایی معابر - آبانماه 89 - بهینه سازی روشنایی معابر - آقای مهندس صمدی کارگاه روشنایی معابر - آبان ماه 89 - بهینه سازی روشنایی معابر - آقای مهندس صمدی
کارگاه روشنایی معابر - آبانماه 89 - استانداردهای جدید روشنایی - آقای مهندس جلالی کارگاه روشنایی معابر - آبان ماه 89 - استانداردهای جدید روشنایی - آقای مهندس جلالی
کارگاه روشنایی معابر - آبانماه 89 - نور و سلامتی - آقای دکتر علیپور کارگاه روشنایی معابر - آبان ماه 89 - نور و سلامتی - آقای دکتر علیپور
کارگاه روشنایی معابر - آبانماه 89 - اصول روشنایی و تجهیزات اندازه گیری - آقای دکتر شایگانی کارگاه روشنایی معابر - آبان ماه 89 - اصول روشنایی و تجهیزات اندازه گیری - آقای دکتر شایگانی

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) می‌باشد.