جمعه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷, ۰۷:۳۰
 
«اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال»
فهرست فعالیت های مطالعاتی سازمان
ارائه خدمات مشاوره ای جهت بررسی فنی و اقتصادی استفاده از مبردهای مختلف در سیکل تبرید یخچال فریزرارائه خدمات مشاوره ای جهت بررسی فنی و اقتصادی استفاده از مبردهای مختلف در سیکل تبرید یخچال فریزر
انجام خدمات مشاوره ای جهت بررسی انرژی ساختمانهای صفرانجام خدمات مشاوره ای جهت بررسی انرژی ساختمانهای صفر
انجام خدمات مشاوره ای جهت مطالعات امکان سنجی مدیریت مصرف آب در نیروگاه های حرارتی کشورانجام خدمات مشاوره ای جهت مطالعات امکان سنجی مدیریت مصرف آب در نیروگاه های حرارتی کشور
انجام خدمات مشاوره ای جهت پروژه ممیزی انرژی نیروگاه بخاری منتظری اصفهان در قالب طرح افزایش کارایی 90انجام خدمات مشاوره ای جهت پروژه ممیزی انرژی نیروگاه بخاری منتظری اصفهان در قالب طرح افزایش کارایی 90
انجام خدمات مشاوره ای جهت مطالعات امکانسنجی اجرای پروژه DCS در نیروگاههای بعثت و منتظر قائمانجام خدمات مشاوره ای جهت مطالعات امکانسنجی اجرای پروژه DCS در نیروگاههای بعثت و منتظر قائم
انجام خدمات مشاوره ای  پروژه مطالعاتی و اجرای پایلوت سیستم SEB-CFDدرسه ساختمانانجام خدمات مشاوره ای پروژه مطالعاتی و اجرای پایلوت سیستم SEB-CFDدرسه ساختمان
انجام خدمات مشاوره ای جهت پروژه ممیزی انرژی نیروگاه منتظرقائم در قالب طرح افزایش کارایی 90انجام خدمات مشاوره ای جهت پروژه ممیزی انرژی نیروگاه منتظرقائم در قالب طرح افزایش کارایی 90
انجام خدمات مشاوره ای جهت ممیزی انرژی در کارخانه های حدید روان و صدرا ذوبانجام خدمات مشاوره ای جهت ممیزی انرژی در کارخانه های حدید روان و صدرا ذوب
انجام خدمات مشاوره ای جهت امکانسنجی ارتقا فن آوری کولرهای آبی با هدف بهبود بازدهی انرژیانجام خدمات مشاوره ای جهت امکانسنجی ارتقا فن آوری کولرهای آبی با هدف بهبود بازدهی انرژی
انجام خدمات مشاوره ای جهت طراحی و احداث پارک انرژیانجام خدمات مشاوره ای جهت طراحی و احداث پارک انرژی
انجام خدمات مشاوره جهت ارائه نقشه راه برای تدوین استاندارد امنیت طرح فهامانجام خدمات مشاوره جهت ارائه نقشه راه برای تدوین استاندارد امنیت طرح فهام
انجام خدمات مشاوره ای در نیروگاه رامین اهواز و نیروگاه بخار بندرعباسانجام خدمات مشاوره ای در نیروگاه رامین اهواز و نیروگاه بخار بندرعباس
انجام خدمات مشاوره جهت انجام ممیزی انرژی در کارخانه های پارسیان ترمز و رنگ وزین یشمانجام خدمات مشاوره جهت انجام ممیزی انرژی در کارخانه های پارسیان ترمز و رنگ وزین یشم
انجام خدمات مشاوره ای در نیروگاه منتظر قائم و یک واحد گازی زاهدانانجام خدمات مشاوره ای در نیروگاه منتظر قائم و یک واحد گازی زاهدان
انجام مطالعه در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانجات کاغذسازی نوظهورانجام مطالعه در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانجات کاغذسازی نوظهور

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) می‌باشد.