پنج شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۵, ۱۷:۴۳
 
«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»

پروژه های تحقیقاتی در دست انجام سال 93-94

ردیف

 عنوان پروژه

 مدت زمان اجرا (ماه)

 مجری

1

مطالعه و بررسی استفاده از هیت پایپ در افزایش کارایی نیروگاههای حرارتی

10

شرکت فن اوران شریف- دانش بنیان

2

توسعه و کاربرد سیستم های دسیکنت در افزایش بهره وری سیکل های تبرید

24

دانشگاه تهران

3

بازیافت انرژی ترمز در خطوط مترو

12

دانشگاه صنعتی شریف

4

مدلسازی و تهیه الگوریتم مربوط به سیستم مدیریت خاموشی منطبق بر مشخصات طرح فهام

9 دانشگاه علم و صنعت ایران
5
مذلسازی و تهیه الگوریتم مربوط به سیستم مدیریت انرژی در بخش توزیع منطبق بر مشخصات طرح فهام
12 دانشگاه صنعتی شاهرود
6

انجام مطالعات اقتصادی تعیین سهم صنایع مختلف در تولید ناخالص داخلی و شدت انرژی

7جهاد دانشگاهی تربیت مدرس
7

بررسی مقدار تاثیر پارامترهای دما، فشار و مقدار مبرد بر راندمان سیکل تبرید تراکمی از طریق شبیه سازی

6
دانشگاه حکیم سبزواری
8

امکان سنجی تولید موتورهای یکپارچه با تأکید بر افزایش کارایی مصرف انرژی

 4پژوهشگاه نیرو
9

طراحی و ساخت سیستم کوپل ترمواکوستیکی (عامل محرکه و سردساز) در مقیاس آزمایشگاهی

12

دانشگاه صنعتی شریف

10

امکان‌سنجی استفاده از سیستم‌های جذبی آمونیاکی در تأمین سرمایش مورد نیاز سردخانه‌ها

 9دانشگاه علم و صنعت ایران
11

طراحی نمونه آزمایشگاهی دیودهای نورانی آلی انعطاف پذیر

( OLED)

24

موسسه پژوهشی علوم  و فناوری رنگ و پوشش

 

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان بهره وری انرژی ایران - سابا می‌باشد.